Vergoedingen adresonderzoek 2022

Begin 2023 wordt de vergoeding voor afgeronde adresonderzoeken in het kader van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit uitbetaald. De vergoeding bedraagt 70 euro per adresonderzoek.  De onderzoeken die voor vergoeding in aanmerking komen, zijn geregistreerde onderzoeken met de status Afgerond, Driemaal bezocht of Weigering.

Heeft jouw gemeente nog adresonderzoeken openstaan? Dan is het belangrijk om deze nog in 2022, dus uiterlijk op 31 december, af te ronden en de uitkomsten op de juiste wijze in de LAA-applicatie te registreren. Adressen die niet voor 31 december zijn afgerond, kunnen niet in 2023 vergoed worden.

RvIG vergoedt automatisch op basis van de bij ons geregistreerde aantallen. In de loop van januari ontvang je van ons een mail met de door ons berekende bedragen. In deze mail vragen wij je ook om het bij ons bekende rekeningnummer op juistheid te checken. De vergoeding wordt naar verwachting in de eerste helft van februari overgemaakt.