Nieuwe veiligheidsfunctionaliteiten in het RAAS

Vanaf begin december 2022 worden in de RAAS update 27.8 veiligheidsfunctionaliteiten doorgevoerd. Deze aanpassingen helpen zorgen dat medewerkers alleen met hun eigen account inloggen in het Reisdocumenten Aanvraag- en Archief Station (RAAS).

In de update worden de volgende veiligheidsfunctionaliteiten toegevoegd:

  • De gebruiker kan na het inloggen zelf zien wanneer er voor het laatst met zijn identificatiekaart is ingelogd. Hierdoor kan de gebruiker zelf controleren of zijn account door iemand anders (onrechtmatig) is gebruikt.
  • De gebruiker wordt automatisch afgemeld bij 15 minuten inactiviteit. Daarbij geldt onderstaand advies.

Advies: verlaat je je werkplek bij het RAAS, sla dan tussentijds je gegevens op of rond de transactie volledig af. Log uit en haal je kaart uit het RAAS, zodat niemand onder jouw account verder kan werken.

Deze aanpassingen in het RAAS zijn door staatssecretaris Van Huffelen (BZK) in de Kamerbrief Aankondiging van maatregelen ter voorkoming van identiteitsfraude van 8 juli aangekondigd. Dit met als doel om het gebruik van andermans account tegen te gaan.

De RAAS-update wordt binnenkort aan de RAAS-werkstations en RAAS-servers van alle uitgevende instanties aangeboden. De autorisatiebevoegden van het RAAS ontvangen via Identiteit en Diensten (ID&D) verdere instructies en een installatiehandleiding. De nieuwe functionaliteiten zijn toegevoegd aan de gebruikershandleiding van het RAAS.