RvIG neemt deel aan Europese pilot met digitaal reisdocument

Vanuit Nederland neemt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens in samenwerking met partners in 2023 deel aan de Europese pilot met een digitaal reisdocument. De Europese Commissie wil deze pilot inzetten om de werking van een digitaal reisdocument bij de grenspassage te beproeven.

In de pilot creëert de reiziger voorgaand aan de reis zelf een DTC (Digital Travel Credential, een internationale standaard voor zijn gegevens uit de paspoortchip). De reiziger gebruikt hiervoor een app op zijn smartphone, waarmee hij de chip van zijn fysieke paspoort uitleest. Voor controle of de maker zelf de houder van het paspoort is, maakt de reiziger bij het activeren een gezichtsportret (‘selfie’). Deze foto wordt vergeleken met de foto die opgeslagen is op de paspoortchip, waarna de DTC aangemaakt wordt.

De persoonsgegevens worden via de app in de pilot voorafgaand aan de reis door de reiziger verstrekt aan luchtvaartmaatschappij KLM en de Koninklijke Marechaussee. Vervolgens kan de reiziger het digitale reisdocument gebruiken voor de boarding van een KLM vlucht in Montreal (Canada) en bij de grenspassage op Schiphol. Op die manier kan worden beproefd of het gebruik van een digitaal reisdocument efficiënt en veilig is. RvIG wil met deelname aan de pilot ervaring opdoen met het gebruik van digitale reisdocumentgegevens bij grenspassage en boarding. Voor de pilot geldt dat van elke deelnemer uitdrukkelijke toestemming gevraagd wordt en dat de deelnemer zijn fysieke paspoort bij zich draagt gedurende de reis. Na de reis wordt de DTC om privacyredenen gewist.

Samenwerking

De Europese Unie is van plan om in 2023 wetgeving te introduceren over het gebruik van digitale reisdocumentgegevens voor grenspassage. Om de technische haalbaarheid te testen heeft de EU de lidstaten gevraagd mee te doen aan een pilot met Europese subsidie.

De Nederlandse deelname aan de Europese pilot wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Koninklijke Marechaussee, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, Schiphol en een technologieleverancier. De staatssecretaris van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de deelname aan de pilot mede namens de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering (BZK) op 29 november  in een Kamerbrief gemeld aan de Tweede Kamer. 

De uitvoering van de pilot is voorzien voor de eerste helft van 2023 en zal drie maanden duren. Het streven is dat minimaal 1000 en maximaal 5000 reizigers deelnemen die met KLM van Canada naar Nederland vliegen.