Signaleringcontrole buiten aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten voor gemeenten beschikbaar

Met de signaleringcontrole kun je controleren of een persoon in het Register Paspoortsignaleringen (RPS) gesignaleerd staat. Binnen het aanvraag- en uitgifteproces is de automatische controle al sinds begin dit jaar beschikbaar in de Reisdocumentenmodule (RDM) van de Burgerzakenapplicatie. De nieuwe functionaliteit die nu beschikbaar is, maakt het mogelijk om de signaleringcontrole ook buiten het aanvraag- en uitgifteproces voor reisdocumenten te doen.

Het is niet meer nodig om de signaleringslijst handmatig te controleren

Met de nieuwe functionaliteit kun je direct het RPS (de authentieke bron) bevragen. Hierdoor is de informatie altijd actueel. Daarnaast wordt bij een signalering in de meeste gevallen aanvullende informatie getoond; de reden waarom iemand staat gesignaleerd en de signalerende instantie. Dit is een nieuwe functionaliteit vanuit het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS).

Heb je een vraag over deze functionaliteit?

Neem dan contact op met de Frontoffice van RvIG: 088 900 1000. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@rvig.nl.