Aansluiten op webservice stuurGBAbericht niet mogelijk

RvIG onderzoekt of het mogelijk is om het berichtenverkeer via de BRP-berichtendienst te vervangen door het gebruik van API’s.

Gemeenten, afnemers en RvIG gebruiken de Berichtendienst voor het onderlinge berichtenverkeer dat nodig is voor het bijhouden, registreren en afnemen van BRP-gegevens. Berichtenverkeer via API’s stelt hen in staat om afscheid te nemen van verouderde techniek en over te stappen op moderne interfaces die veilig werken en gemakkelijk en goedkoop te gebruiken en te onderhouden zijn.

In het onderzoek naar de vervanging van de berichtendienst wordt ook de webservice stuurGBAbericht meegenomen als mogelijke tussenoplossing. Deze webservice is sinds 2019 beschikbaar.

In afwachting van de uitkomst van het onderzoek, naar verwachting vierde kwartaal 2023, worden verzoeken van afnemers en/of leveranciers om over te gaan naar de webservice voorlopig niet in behandeling genomen.

Als uit het onderzoek blijkt dat afnemers eerst gebruik moeten maken van de webservice voor er overgegaan kan worden naar berichtenverkeer via API’s, zal een plan voor gefaseerde overgang naar de webservice worden gemaakt.