Rijksdienst voor Identiteitsgegevens - Nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief:

  • Livegang TMV 2.0 op 1 juli 2019.
  • Vervanging apparatuur en certificaatkaarten aanvraagproces Reisdocumenten. Deze informatie is eerder ook gepubliceerd in een nieuwsbericht op onze website, op 23 april 2019.

Livegang TMV 2.0 op 1 juli 2019

De livegang van de Terugmeldvoorziening 2.0 (TMV) wordt met 1 maand uitgesteld naar 1 juli 2019. Dit betekent dat de huidige TMV pas op 1 juli 2019 wordt uitgezet.

Het uitzetten van de TMV wordt geregeld in een Logisch Ontwerp (LO). Een LO-wijziging leidt altijd tot een wijziging van de Regeling BRP (Basisregistratie Personen). Op 1 juli 2019 staat al een wijziging van de regeling BRP gepland. Bij nader inzien is het verstandig om beide wijzigingen van de Regeling BRP tegelijk door te voeren in 1 wijzigingsronde.

Wij hopen op uw begrip voor deze beslissing en gaan ervan uit dat u vooral voordeel heeft van deze situatie. Het geeft u de ruimte, als u nog niet bent aangesloten, de aansluiting alsnog te regelen.

Inmiddels zijn ruim 300 gemeenten voorzien van accounts om in te loggen op de TMV 2.0. Wij verzoeken gemeenten om alvast in te loggen, zodat u bekend raakt met het nieuwe portaal.

Ook de grootste afnemers die terugmelden op de BRP, zijn technisch gereed om via Digimelding hun terugmeldingen te doen.

Voor meer informatie over de TMV kunt u terecht op onze website: Terugmeldvoorziening 2.0 (TMV 2.0)  of neem contact op met onze frontoffice (voorheen: Contactcentrum) via info@rvig.nl of 088 900 1000.

Vervanging apparatuur en certificaatkaarten aanvraagproces Reisdocumenten

De komende periode wordt een aantal producten vervangen ten behoeve van het aanvraagproces Reisdocumenten. Identiteit & Diensten verzorgt de vervanging en de planning. Binnenkort zal Identiteit & Diensten de uitgevende instanties nader informeren.

Het gaat om de volgende producten:

Certificaatkaarten in mobiele vingerafdrukopname-apparaten (MVA’s)

De certificaatkaarten in de MVA’s van uitgevende instanties worden in 2019 vervangen. Een MVA is een mobiel aanvraagstation (laptop) dat wordt gebruikt voor het opnemen van vingerafdrukken. In het gebruik van het MVA verandert er niets.

Reisdocumenten Aanvraag- en Archiefstations (RAAS) en certificaatkaarten

De hardware en de bijbehorende software bij alle uitgevende instanties en de interne certificaatkaart in RAAS worden vervangen. Dit vindt plaats tussen juni en september 2019. In het gebruik van RAAS verandert er bijna niets.

Aanvraagstations (AS) en certificaatkaarten

De hardware en de bijbehorende software bij alle uitgevende instanties en de interne certificaatkaarten in het aanvraagstation worden vervangen. Dit aanvraagstation wordt gebruikt voor het digitaliseren van de foto en de handtekening, het opnemen en verifiëren van vingerafdrukken van reisdocumenten. Vervanging  vindt plaats tussen september en december 2019. In het gebruik van de aanvraagstations verandert er bijna niets.

Voor vragen of opmerkingen neemt u contact op met de Frontoffice (voorheen Contactcentrum) van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, via telefoonnummer 088 - 900 1000 of e-mailadres info@rvig.nl.