Rijksdienst voor Identiteitsgegevens - Nieuwsbrief

Invoering Logisch Ontwerp GBA versie 3.12

Per 1 juli 2019 wijzigt het Logisch Ontwerp (LO) GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens). In de nieuwe versie, LO GBA 3.12, worden 2 wijzigingen doorgevoerd. Dit zijn:

  • Terugmeldvoorziening (TMV) versie 2.0
  • GBA-berichtenverkeer via webservices.

In het nieuwsbericht over de invoering van het nieuwe LO op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens vindt u een korte toelichting op deze aanpassingen, en links naar gerelateerde documenten. Dezelfde wijzigingen worden, voor zover van toepassing, ook doorgevoerd in het LO RNI (Registratie niet-ingezetenen). Op de website vindt u ook de complete nieuwe versies van LO GBA (versie 3.12) en LO RNI (versie 2.13).

Vergoeding invoering Logisch Ontwerp GBA 3.12

De gemeenten krijgen een vergoeding voor het wijzigen van hun applicatie. De vergoeding aan gemeenten voor LO GBA versie 3.12 is (afgerond) 1 eurocent per inwoner.