Rijksdienst voor identiteitsgegevens - nieuwsbrief oktober 2020

Met deze nieuwsbrief informeren we je over diverse onderwerpen die binnen RvIG spelen.

Heb je een vraag vraag voor ons, onze Frontoffice is bereikbaar via info@rvig.nl of 088 900 1000 (lokaal tarief).

In deze nieuwsbrief:

Klantonderzoek 2020: wat vinden relaties van ons?

In juni hebben we een tweejaarlijks klantonderzoek laten uitvoeren. De uitkomsten geven inzicht in hoe relaties over ons denken. Ook levert het onderzoek een aantal waardevolle signalen op om mee aan de slag te gaan.

Bekijk de uitkomsten.

Wie-is-wie lijst vervalt per 1 oktober 2020

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) verstrekt al jaren de ‘Wie-is-wie lijst’. In deze lijst zijn de gegevens opgenomen van contactpersonen van de organisaties (afnemers en gemeenten) die betrokken zijn bij de Basisregistratie Personen (BRP) en Reisdocumenten. Per 1 oktober 2020 stoppen we met het verstrekken van deze gegevens en komt de huidige wie-is-wie lijst te vervallen. Lees hierover meer in het nieuwsbericht op rvig.nl.

Uitgifte Nederlandse identiteitskaart met inlogfunctie per 4 januari 2021

Vanaf maandag 4 januari 2021 wordt de Nederlandse identiteitskaart uitgegeven met een inlogfunctie. Dit betekent dat burgers straks kunnen inloggen met hun identiteitskaart via de DigiD-app. Door op deze manier in te loggen, kunnen zij gegevens inzien of wijzigen die extra gevoelig zijn. Zoals medische gegevens. Om deze gegevens goed te beschermen willen organisaties nog meer zekerheid dat de gegevens met de juiste persoon worden gedeeld. Inloggen met een identiteitskaart met behulp van de DigiD-app geeft die extra zekerheid en zorgt voor maximale bescherming van iemands gegevens.

Lees hierover meer in het nieuwsbericht op rvig.nl.

Nieuw: informatieblad KopieID-app voor burgers

We hebben een nieuw informatieblad speciaal voor burgers ontwikkeld om onze constante inzet tegen identiteitsfraude te ondersteunen. Als gemeente speel je een belangrijke rol in het informeren van burgers. Help mee om identiteitsfraude te bestrijden door dit informatieblad altijd mee te geven bij de uitgifte van een nieuwe identiteitskaart, paspoort of rijbewijs (identiteitsbewijs).

Identiteitsgegevens beschermen
Met het informatieblad willen we burgers bewust maken van het belang van het goed beschermen van identiteitsgegevens. Fraudeurs hebben al genoeg aan een kopie van een identiteitsbewijs. Met de gegevens op de kopie kan bijvoorbeeld een lening aangevraagd worden of een telefoonabonnement worden afgesloten. Het gevolg is dat iemand rekeningen ontvangt voor zaken die hij of zij niet gekocht heeft.

Veilige kopie met de KopieID-app
Door de KopieID-app te gebruiken kan een veilige kopie gemaakt worden van een identiteitsbewijs en is het voor fraudeurs moeilijker om het document te misbruiken.

Download het informatieblad
Als gemeente kun je het informatieblad downloaden en vervolgens printen of laten drukken. Dit blad kan worden meegegeven aan burgers als ze hun nieuwe identiteitsdocument of paspoortbewijs ophalen.

Meer informatie
Heb je vragen of opmerkingen over het informatieblad? We horen het graag. Stuur een mail naar info@rvig.nl. Wil je meer weten over de wettelijke regels voor het overnemen van persoonsgegevens of kopiëren, scannen of uitlezen van identiteitsdocumenten? Kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over het voorkomen van identiteitsfraude? Kijk op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude.

Aanpassing wijziging Logisch Ontwerp GBA per oktober 2020

Het Logisch Ontwerp (LO) wordt aangepast. Besloten is om LO GBA 3.13 op te knippen in een LO GBA 3.13a en een LO GBA 3.13b. Op 4 oktober 2020 treedt Logisch ontwerp GBA versie 3.13a (LO3.13a) in werking.

Uitgelicht: Register Paspoortsignaleringen (RPS)

In het Register Paspoortsignaleringen (RPS) staan de gegevens van personen aan wie geen paspoort mag worden verstrekt. Aan hen kan een paspoort worden geweigerd of het paspoort worden ingehouden en vervallen verklaard. De minister van BZK beheert het register. RvIG is verantwoordelijk voor uitvoering van deze beheertaak. Wettelijk is bepaald welke instanties de minister mogen verzoeken om registratie in het RPS.

Belangrijke redenen voor registratie in het RPS zijn vluchtgevaar, terrorisme, niet betalen van een overheidsschuld of het vaak verliezen van het reisdocument. Het niet betalen van een studieschuld kan bijvoorbeeld voor DUO aanleiding zijn voor een verzoek om registratie in het register.
Bij iedere paspoortaanvraag vindt een check plaats op registratie in het RPS. Het uitgangspunt is dat bij vermelding in het register geen paspoort wordt verstrekt. Een identiteitskaart is dan nog wel mogelijk.

Wil je meer weten over het RPS? Kijk dan op www.rvig.nl/reisdocumenten.

Leestip: laatste edities online magazines

Volgende editie

De eerstvolgende editie verschijnt in december.

Abonneren

Wil je in het vervolg de digitale nieuwsbrief RvIG automatisch in je mailbox ontvangen? Abonneren kan hier.