01 juli Vervanging Reisdocumenten Aanvraag- en Archiefstations (RAAS) en certificaatkaarten gestart

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
-

De hardware en de bijbehorende software bij alle uitgevende instanties en de interne certificaatkaart in RAAS worden vervangen. De planning voor vervanging is complex en moet in korte tijd worden uitgevoerd. Houdt hier als uitgevende instantie rekening mee.

Identiteit & Diensten (ID&D) maakt in overleg een afspraak met de uitgevende instantie wanneer dit wordt uitgevoerd. ID&D bevestigt de afspraak per mail. Zorg dat de juiste personen aanwezig zijn op de dag dat de vervanging wordt uitgevoerd en dat de benodigde voorbereidingen zijn getroffen.

De afspraak kan alleen verzet worden vanwege een zwaarwegend belang. Dit moet uiterlijk 3 werkdagen van te voren worden doorgegeven aan ID&D.

Let op: Er kunnen kosten in rekening worden gebracht als uitgevende instanties zich niet aan de afspraak houden en de werkzaamheden daardoor niet kunnen worden uitgevoerd.