08 september Afgerond: Onderhoud GBA-V Productie-omgeving zondag 8 september 2019

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-

Update 12.30 uur: dit onderhoud is succesvol afgerond.

Op zondag 8 september zal er tussen 10:00 uur en 13:00 uur onderhoud plaatsvinden op de GBA-V Productie-omgeving.

Impact dienstverlening

Het opvragen van gegevens uit de GBA-V zal geen hinder ondervinden. De GBA-V-webservices blijven gedurende het onderhoud beschikbaar.

Achtergrond onderhoud

Tijdens het onderhoud zal release 8.13.1 van GBA-V worden geïmplementeerd.

Deze release bevat onder meer de LO 3.12 wijziging dat rubriek 08.10.10 (Functie adres) toegevoegd kan worden in de identificatie bij een adhoc-adresvraag

(zie voor meer informatie: https://www.rvig.nl/documenten/publicaties/2019/06/26/w000---wijzigingsvoorstel-lo-gba-3.12 , Omissie 2).

Via onze website wordt u op de hoogte gehouden over de voortgang van het onderhoud.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Frontoffice van RvIG: telefoonnummer 088 900 1000 of info@rvig.nl.