03 september Vervanging Reisdocumenten AS en MVA

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
-

Alle hardware en de bijbehorende software van de Aanvraagstations (AS) worden bij alle uitgevende instanties vervangen en de Mobiel Vingerafdrukopname-Apparaten (MVA) worden omgeruild. Voor het Aanvraagstation is er een aanpassing in het opstarten. U start straks de aanvraagstations op met een opstart-USB in plaats van een opstartkaart. Verdere informatie ontvangt u van Identiteit & Diensten (ID&D).

Na de vervanging van de Aanvraagstations moeten alle gebruikers (op de autorisatie bevoegde na) opnieuw worden aangemaakt. U hoeft voor gebruikers die inloggen met een wachtwoord niet opnieuw toestemming aan te vragen, als deze al afgegeven is.

De planning voor vervanging is complex en moet in korte tijd worden uitgevoerd. Houdt hier als uitgevende instantie rekening mee.

Let op: Gedurende de installatie van de nieuwe aanvraagstations kunnen de aanvragen voor reisdocumenten NIET aan de balie via het aanvraagstation of op het MVA in behandeling worden genomen.

U kunt op het RAAS wel de eerder aangevraagde documenten inklaren en uitreiken.

ID&D maakt in overleg een afspraak met de uitgevende instantie wanneer de vervanging wordt uitgevoerd. ID&D bevestigt de afspraak per e-mail. Zorg dat de juiste personen aanwezig zijn op de dag dat de vervanging wordt uitgevoerd en dat de benodigde voorbereidingen zijn getroffen.

De afspraak kan alleen verzet worden vanwege een zwaarwegend belang. Dit moet uiterlijk 7 werkdagen van tevoren worden doorgegeven aan ID&D.

Let op: Er kunnen kosten in rekening worden gebracht als uitgevende instanties zich niet aan de afspraak houden en de werkzaamheden daardoor niet kunnen worden uitgevoerd.