23 juli Storing berichtenverkeer Bonaire

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Bonaire

In verband met een technische storing is het voor Burgerzaken Bonaire momenteel niet mogelijk om berichten naar PIVA-V en de PIVA GBA Koppeling (PGK) te sturen of van deze systemen te ontvangen.

PIVA-V

Het gevolg voor PIVA-V is dat van Bonaire geen geactualiseerde persoonslijsten worden ontvangen. In PIVA-V zijn eventuele mutaties die vanaf 14 juli 2020 door Bonaire zijn doorgevoerd nog niet verwerkt.

PGK

Doordat PGK geen berichten van Bonaire ontvangt kan een PIVA-persoonslijst van een geƫmigreerde persoon niet naar de Nederlandse gemeente gezonden worden.

Als de betrokken burger aan de voorwaarden voor inschrijving voldoet, adviseren wij u om betrokkene in de BRP van uw gemeente in te schrijven. Betrokkene moet naast een bewijs van uitschrijving, ook een geldig legitimatiebewijs overleggen.

Zodra het berichtenverkeer hersteld is kunt u de persoonslijst corrigeren/actualiseren aan de hand van het automatisch ontvangen vrije bericht (Vb01-bericht) met PIVA- persoonsgegevens. Mocht blijken dat u na het herstellen van het berichtenverkeer geen Vb01-bericht met PIVA-persoonsgegevens heeft ontvangen, dan kunt u dan kunt u een Vb01-bericht aan PGK sturen met het verzoek om toezending van de betreffende persoonsgegevens (zie paragraaf 7.21.3.2 van de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP)).

Voor alle duidelijkheid: als betrokkene zich zonder bewijs van uitschrijving meldt, adviseren wij u om, ter voorkoming van dubbele inschrijvingen binnen het Koninkrijk, contact op te nemen met Bonaire om te verifiƫren of betrokkene daadwerkelijk is uitgeschreven.

De contactgegevens van Bonaire zijn:
Openbaar Lichaam Bonaire, afdeling Burgerzaken
Kaya Neerlandia 40
Kralendijk
Bonaire
Tel (00) 59 97 17 55 16/7
e-mail: burgerzaken@bonairegov.com