12 juni Update: Onderhoud op de productie omgeving BvBSN | Afgerond

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Tijd -
  • Locatie BvBSN productieomgeving

Update: Dit onderhoud is met succes afgerond.

Oorspronkelijk bericht: 

Op 12 en 13 juni vindt er onderhoud plaats op de BvBSN productieomgeving.
Tijdens dit onderhoud wordt de BvBSN productieomgeving gemigreerd naar een nieuwe infrastructuur. Dit onderhoud heeft geen gevolgen voor de IP adressen of DNS namen van de webservices.

Impact

Tijdens het onderhoud is de BvBSN productieomgeving in de volgende perioden niet beschikbaar.

Voor de verificatievragen BvBSN geldt:
De productieomgeving is niet beschikbaar op zaterdag 12 juni van ca. 21.15 tot ca. 21.45 uur.

Voor presentievragen en ophalen nummervoorraden (BcGba-website) geldt:
De productieomgeving is niet beschikbaar van zaterdag 12 juni 19.00 tot zondag 13 juni 10.30 uur.

Vragen?
Voor meer informatie over deze aankondiging kun je contact opnemen met de Frontoffice van RvIG.

T 088 900 1000
E info@rvig.nl