12 december Onderhoud GBA-V productieomgeving

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Tijd -
  • Locatie GBA-V productieomgeving

UPDATE:  Het onderhoud op de GBA-V productieomgeving is niet succesvol afgerond.

De hieronder genoemde wijzigingen zijn hierdoor niet doorgevoerd in de productie-omgeving van GBA-V. Zodra er een nieuwe datum bekend is, zullen wij dit zo spoedig mogelijk laten weten.

Op zondag 12 december vindt er tussen 10.00 en 18.00 uur onderhoud plaats op de GBA-V Productieomgeving.

Het onderhoud vindt plaats om de  wijzigingen voor Logisch Ontwerp LO 3.13b en LO 3.14 mogelijk te maken. Deze wijzigingen gaan op 2 januari 2022 in.

Tijdens de werkzaamheden kan het gebeuren dat de GBA-V Productieomgeving enkele minuten niet bereikbaar is. Dit kan tijdens deze periode meerdere keren voorkomen.

Vragen?

Voor meer informatie over deze aankondiging kun je contact opnemen met de Frontoffice van RvIG.

T 088 900 1000

E info@rvig.nl

Wijzigingen GBA-V

De volgende wijzigingen leiden tot een wijziging in GBA-V:

W15 Deelresultaat adresonderzoek

De gemeente kan een nieuwe waarde opnemen in het onderzoek van het adres als geconstateerd is dat de persoon niet woont op het in de BRP geregistreerde adres.

De nieuwe code 089999 in 08.83.10 wordt aan de afnemers verstrekt.

W122 Schrijfwijze Adellijke titel – predicaat

De wijziging van de omschrijvingen is in GBA-V verwerkt.

W141 A-nummervoorraad verstrekken

Gemeenten, RNI en de Caribische landen en eilanden kennen A-nummers toe bij het aanleggen van een persoonslijst. De bestaande software om een voorraad A-nummers op te vragen wordt vervangen door de applicatie AAP (A-nummer aanvraag programma) zodat gemeenten in het vervolg online een nieuwe voorraad kunnen aanvragen.

W143 Wachtwoordregels

De regels waaraan een wachtwoord moet voldoen, zijn aangescherpt.