Toelichting wijzigingen Logisch Ontwerp 3.10

Het Logisch ontwerp GBA (LO GBA) beschrijft de eisen aan de systemen van de beheerders en afnemers van de Basisregistratie Personen (BRP). Op 8 oktober 2016 is versie 3.10 van het Logisch Ontwerp in werking getreden.

In dit document worden de wijzigingen toegelicht die deze nieuwe versie met zich mee brengt.