Logisch ontwerp GBA versie 3.12

Het Logisch ontwerp Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (LO GBA) beschrijft de eisen aan de systemen van de beheerders en afnemers van de Basisregistratie Personen (BRP).

Het Logisch Ontwerp versie 3.12 is op 1 juli 2019 in werking getreden.