Werkinstructies Registratie Niet-ingezetenen (WIR)

De werkinstructies Registratie Niet-ingezetenen (hierna te noemen WIR) is een ondersteunend document voor medewerkers van RNI-loketten die persoonsgegevens bijhouden in de RNI.
 

De WIR biedt ondersteuning bij het inschrijven van personen in de RNI, het wijzigen van persoonsgegevens in de RNI en bij het verstrekken van de vastgelegde persoonsgegevens uit de RNI.

Versiebeheer WIR 1.2

Deze versie van de WIR vervangt versie 1.1. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie betreffen het registreren van contactgegevens in de volgende hoofdstukken:

 • 2.10.7 (nieuw)
 • 4.2
 • 4.2.6 (nieuw)
 • 5.1.1
 • 5.3.1
 • 6.1
 • 7.1
 • 8.1.1
 • 8.2.1
 • 9.4.1
 • 10.3.1
 • 10.3.2
 • 11.3 (nieuw)