Werkinstructies Registratie Niet-ingezetenen (WIR)

De werkinstructies Registratie Niet-ingezetenen (hierna te noemen WIR) is een ondersteunend document voor medewerkers van RNI-loketten die persoonsgegevens bijhouden in de RNI.
 

De WIR biedt ondersteuning bij het inschrijven van personen in de RNI, het wijzigen van persoonsgegevens in de RNI en bij het verstrekken van de vastgelegde persoonsgegevens uit de RNI.

Versiebeheer WIR versie 1.1
Deze versie van de WIR vervangt versie 1.0. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn:

  • Informatie toegevoegd over het buitenlands persoonsnummer (2.10.6)
  • Informatie toegevoegd over de werkzaamheden van de tweede medewerker bij een inschrijving (4.3)
  • Procedure toegevoegd: Verzoek om verwijderen van gegevens (11.1)
  • Procedure toegevoegd: Vermoeden van een dubbelinschrijving (11.2)
  • Procedure toegevoegd: Verzoek om inzage protocolleringsgegevens (12)
  • Formulieren toegevoegd: Verzoek om verwijderen gegevens en verzoek om inzage protocolleringsgegevens