Werkinstructies Registratie Niet-ingezetenen (WIR)

De werkinstructies Registratie Niet-ingezetenen (hierna te noemen WIR) is een ondersteunend document voor medewerkers van RNI-loketten die persoonsgegevens bijhouden in de RNI.
 

WIR versie 1.5a

Op 1 april 2022 is het Logisch Ontwerp BRP 4.0 in werking getreden. LO BRP 4.0 bevat geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van LO GBA 3.14 en LO RNI 2.15, maar is een samenvoeging van deze twee documenten. In versie 1.5a van de WIR zijn de verwijzingen naar LO RNI gewijzigd in LO BRP. De verwijzingen zijn te vinden op de pagina’s 6 en 10 van de WIR.’