Overlijdensmelding aan de RNI oplegnotitie

In de RNI wordt een beperkte set gegevens bijgehouden. Die bijhouding geschiedt op verzoek van een ABO of op verzoek van de ingeschrevene. Overlijden is voor veel gebruikers van BRP-gegevens een procestrigger, maar als geen van de ABO’s kennis draagt van het overlijden, wordt een overlijden dus thans niet in de RNI verwerkt, want de burger zelf kan dat verzoek ook niet (meer) indienen. Om die reden is ervoor gekozen om ten aanzien van het overlijden, indien daar in Nederland een akte van wordt opgemaakt, de ABS te verplichten hiervan melding te doen aan de RNI.