Versie 3.5 Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP)

De Handleiding Uitvoeringsprocedures, hierna te noemen handleiding of HUP, is een ondersteunend document voor medewerkers van gemeenten die persoonsgegevens bijhouden in de basisregistratie personen (hierna BRP).

De HUP versie 3.5 bevat de volgende wijzigingen:

 • Dubbelloop/deelresultaat adresonderzoek: aan de onderzoeksgegevens is een nieuwe waarde (089999) toegevoegd. Deze geeft specifiek aan dat de gemeente heeft vastgesteld dat een persoon niet meer op het adres woont waarop hij ingeschreven staat, maar dat het onderzoek naar waar dan hij dan wel woont, nog loopt H 6.9);
 • A-nummervoorraad opvragen met webservice ‘VraagVoorraadAnrs’ (H 3.2.2);
 • In de HUP is ‘predikaat’ gewijzigd in ‘predicaat’;
 • Registratie van een levenloos geboren kind in de BRP kent een voorwaarde: de ouder woont in Nederland (H4.1.9).
 • Het is mogelijk een registratieverzoek te doen als een kind na de geboorte heeft geleefd, en is overleden vóór 1 oktober 1994 of vóórdat de ouder zelf als ingezetene in de BRP stond geregistreerd (H4.1.9 + 7.18);
 • Een verzoek om gegevens van voor de adoptie te laten verwijderen van de persoonslijst van de geadopteerde, kan uitsluitend worden ingediend door de geadopteerde persoon zelf (van 16 jaar of ouder) (H7.2.1);
 • Uitbreiding recht op verwijderen van gegevens na geslachtswijziging. Dit recht geldt ook voor de huidige partner (huwelijkspartner of geregistreerd partner) (H 7.2.2.2);
 • Wanneer een persoon geen vast woonadres heeft én er is geen briefadresgever beschikbaar, moet de gemeente zelf als briefadresgever optreden (H 4.0.1.2;
 • De persoonlijke verschijningsplicht bij aangifte van vertrek naar het buitenland is beperkt tot familieleden. De verplichting om in persoon te verschijnen geldt alleen wanneer een of meer familieleden achterblijven op het adres (H 4.0.4.3 + 4.0.4.4);
 • Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba is het voor ouders mogelijk om hun levenloos geboren kind te laten registreren in de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA). Ook kinderen die voor 1 januari 2022 levenloos geboren zijn kunnen worden opgenomen in de PIVA. In de HUP zijn enkele situaties opgenomen die bij hervestiging kunnen voorkomen in verband met het overnemen van de gegevens van het levenloos geboren kind (H 7.18);.
 • Bij iedere verwijzing naar een wet, circulaire, regeling e.d. is een hyperlink opgenomen;
 • De definities burger, ingezetene, persoon, betrokkene, aangever, ingeschrevene zijn uniform gemaakt. Gekozen is voor de definitie ‘burger’;
 • Geslachtsnaam kind na ontkenning ouderschap door de moeder (H 5.13);
 • Ter verduidelijking of in verband met de leesbaarheid zijn enkele teksten aangepast of toegevoegd.

De wijzigingen zijn zichtbaar door een ‘streep’ in de linker kantlijn bij teksten die gewijzigd of toegevoegd zijn.