Logisch Ontwerp BRP 4.0

Op 2 januari 2022 is LO GBA 3.14 en LO RNI 2.15 in werking getreden. Per 1 april treedt LO BRP 4.0 in werking. LO BRP 4.0 bevat geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van LO GBA 3.14 en LO RNI 2.15, maar is een samenvoeging van deze twee documenten.

Functionaliteit die niet meer gebruikt wordt, zoals systematische verstrekkingen door gemeenten aan geautoriseerde afnemers, is geschrapt. Ook is de indeling van LO BRP anders dan van LO GBA. LO BRP bevat zes hoofstukken en twee bijlagen.

Hoofdstuk 1 Algemene inleiding (LO GBA/RNI: hoofdstuk 1)

Hoofdstuk 2 Bijhouding (LO GBA/RNI: hoofdstuk 2, 3, 4)

Hoofdstuk 3 Verstrekkingen (LO GBA/RNI: hoofdstuk: 5, 6, 8)

Hoofdstuk 4 Gegevenswoordenboek (LO GBA/RNI: bijlage I)

Hoofdstuk 5 Berichtenboek (LO RNI: hoofdstuk 9; LO GBA/RNI: bijlage II, III, C, E)

Hoofdstuk 6 Stelselcomponenten (LO GBA/RNI: bijlage IV, D)

Bijlage A Dienstverleningsafspraken (DVA + LO GBA/RNI: hoofdstuk 7)

Bijlage B Conversies (LO GBA/RNI: bijlage A1 t/m A5)

Door de aangepaste Regeling brp die per 1 april in werking treedt, is LO BRP 4.0 nu de systeembeschrijving die juridisch verbindend is verklaard.

Omdat veel gebruikers van het LO gewend zijn aan de oude indeling en er geen inhoudelijke verschillen tussen de voorschriften in LO BRP en LO GBA/RNI zouden moeten bestaan, staan LO GBA 3.14 en LO RNI 2.15 nu ook nog op de RvIG-website.

Inhoudelijke wijzigingen worden pas doorgevoerd in LO BRP 4.1 en gelden waarschijnlijk vanaf 1 juli 2022. Als LO BRP 4.1 in werking treedt zullen de oude LO’s worden verwijderd, omdat er anders een misverstand kan ontstaan over de van toepassing zijnde voorschriften.