Werkinstructies Registratie Niet-ingezetenen (WIR)

De werkinstructies Registratie Niet-ingezetenen (hierna te noemen WIR) is een ondersteunend document voor medewerkers van RNI-loketten die persoonsgegevens bijhouden in de RNI.
 

WIR versie 1.6

In versie 1.6 van de WIR zijn de volgende nieuwe procedures opgenomen:

  • Gezichtsherkenning
  • Tijdelijk verblijfadres en contactgegevens

De procedure Gezichtsherkenning is te vinden op de pagina’s 15, 16, 21, 35 en 38.

Op 22 oktober treedt het Logisch Ontwerp BRP 4.1 in werking. In deze versie van het Logisch Ontwerp is het registreren van het tijdelijk verblijfadres en de contactgegevens opgenomen.

De nieuwe procedures Tijdelijk verblijfadres en contactgegevens zijn in de WIR te vinden op de pagina’s 14, 30 t/m 33, 60 t/m 63, 64 en 65. De procedures worden vanaf 24 oktober toegepast.