Resultaten zelfevaluatie Basisregistratie Personen 2018

Door de combinatie van het invullen van de vragenlijst voor de processen en de uitvoering van de controles op gegevens krijgen de gemeenten inzicht in de inrichting, werking en beveiliging van de BRP. De presentatie van de resultaten is gewijzigd. Voor de rapportage over 2018 is afgestapt van een totaalscore en wordt alleen nog gerapporteerd aan de hand van thema’s. Voor de presentatie van de uitkomsten van de vragenlijst is ook een nieuwe indeling van thema’s toegepast.