Logisch Ontwerp GBA versie 3.10

Op 8 oktober 2016 is versie 3.10 van het Logisch Ontwerp GBA in werking getreden.