FixPL - de nieuwe kwaliteitstool voor gemeenten

De Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG) stelt een nieuwe tool beschikbaar voor medewerkers Burgerzaken van gemeenten. Deze tool heet ‘FixPL’.

FixPL is een online tool en voor gemeenten kosteloos te gebruiken. Het gaat hierbij om een pilot die loopt tot 1 april 2020. In editie 7 van ons magazine IDee hebben we hier al over verteld.

Mutaties voorbereiden met FixPL

U gebruikt FixPL om mutaties op persoonslijsten voor te bereiden voordat u ze daadwerkelijk uitvoert. FixPL is daarnaast ook handig als opleidingsinstrument. De tool geeft voorbeelden van hoe een wijziging op een persoonslijst eruitziet na een mutatie of correctie. Deze voorbeelden sluiten aan bij de procedures in de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP).

Er zijn in FixPL procedures over nationaliteit en de categorieën ‘Kiesrecht’ en ‘Onterecht overlijden’ uitgewerkt. In de loop van 2019 worden nieuwe voorbeelden toegevoegd. Dit gaat dan om voorbeelden die eerder in het kader van Operatie BRP beschikbaar gesteld zijn over mutaties en correcties bij gerelateerden.

Inloggen in FixPL

U kunt als gemeente hier inloggen op FixPL. De BRP-contactpersoon van uw gemeente heeft op 3 april 2019 een e-mail ontvangen waar de inloggegevens in vermeld staan. Weet u niet wie de BRP-contactpersoon voor uw gemeente is? Kijk dan in onze wie-is-wie lijst.

Pilot

FixPL is oorspronkelijk ontwikkeld door KING/VNG in het kader van Operatie BRP. RvIG zag de meerwaarde van de tool en kon deze van KING/VNG overnemen toen Operatie BRP werd stopgezet.

Wij gaan nu verder met de tool in de vorm van een pilot. Deze loopt tot 1 april 2020. In het najaar van 2019 wordt geëvalueerd of FixPL in een behoefte van gemeenten voorziet en of het als regulier kwaliteitsinstrument door RvIG ingezet wordt. Hoe vaak gemeenten de tool gebruiken, speelt hierbij uiteraard een belangrijke rol.

Wilt u graag betrokken worden bij de evaluatie van FixPL in het najaar van 2019?

Laat het ons weten via info@rvig.nl.