FixPL - de kwaliteitstool voor gemeenten

De Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG) heeft van 1 april 2019 tot 1 juli 2020 de online tool FixPL beschikbaar gesteld voor medewerkers Burgerzaken van gemeenten.
Per 1 juli 2020 is het instrument FixPL niet meer beschikbaar.

Evaluatie pilot

Uit de evaluatie van de pilot blijkt dat FixPL duidelijk in een behoefte voorziet, vooral in samenhang met de HUP. Dit is voor RvIG aanleiding om te onderzoeken hoe FixPL geïntegreerd kan worden in een digitale HUP zodat de voorbeelden in de toekomst op die manier beschikbaar worden gesteld. Zo wil RvIG gemeenten tegemoet komen in de behoefte waarin FixPL voorzag. Daarom is FixPL per 1 juli 2020 niet meer beschikbaar.

Inloggen in FixPL

Gemeenten konden tot 1 juli 2020 inloggen op Fixpl. FixPL was bedoeld om mutaties op persoonslijsten voor te bereiden voordat deze daadwerkelijk worden uitgevoerd. De tool geeft voorbeelden van hoe een wijziging op een persoonslijst eruitziet na een mutatie of correctie. Deze voorbeelden sluiten aan bij de procedures in de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP). De uitwerkingen van de ‘Baseline 2’ fouten bij mutaties en correcties die eerder in het kader van Operatie BRP beschikbaar zijn gesteld zijn ook opgenomen in FixPL.
FixPL is oorspronkelijk ontwikkeld door KING/VNG in het kader van Operatie BRP. Toen deze werd stopgezet, heeft RvIG de tool als pilot van KING/VNG overgenomen.