FixPL - de kwaliteitstool voor gemeenten

De Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG) stelt een tool beschikbaar voor medewerkers Burgerzaken van gemeenten. Deze tool heet ‘FixPL’.

FixPL is een online tool en voor gemeenten kosteloos te gebruiken. De pilotfase is afgelopen, maar FixPL blijft in ieder geval tijdens de evaluatiefase tot 1 juli voor gemeenten beschikbaar en mogelijk langer. De afgelopen periode is opnieuw een aantal procedures uit de HUP uitgewerkt en zijn ook van deze procedures weer voorbeelden toegevoegd aan FixPL.

Mutaties voorbereiden met FixPL

U gebruikt FixPL om mutaties op persoonslijsten voor te bereiden voordat u ze daadwerkelijk uitvoert. FixPL is daarnaast ook handig als opleidingsinstrument. De tool geeft voorbeelden van hoe een wijziging op een persoonslijst eruitziet na een mutatie of correctie. Deze voorbeelden sluiten aan bij de procedures in de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP). De uitwerkingen van de ‘Baseline 2’ fouten die eerder in het kader van Operatie BRP beschikbaar gesteld zijn over mutaties en correcties bij gerelateerden zijn inmiddels ook opgenomen in FixPL.

In eerste instantie waren in FixPL procedures over nationaliteit en de categorieën ‘Kiesrecht’ en ‘Onterecht overlijden’ uitgewerkt. Op 27 mei, op 13 juni en op 1 oktober 2019. is hier een aantal procedures aan toegevoegd.

UPDATE 28 OKTOBER 2019

Het aantal procedures dat uitgewerkt is in FixPL is weer uitgebreid. U kunt ze vinden in FixPL.

Hoofdstuk 4

 • Procedure 4.6 Vertrek naar het buitenland (emigratie)
 • Procedure 4.7 Wijzigen naamgebruik
 • Procedure 4.8 Wijzigen verstrekkingsbeperking

Hoofdstuk 6

 • Procedure 6.2 Nationaliteit
 • Procedure 6.3 Verwerken uitkomst adresonderzoek
 • Procedure 6.4 Ministerieel Besluit/NAVO-militair
 • Procedure 6.6. Gezagsverhouding
 • Procedure 6.7 Reisdocument
 • Procedure 6.8 Kiesrecht

Hoofdstuk 7

 • Procedure 7.3 Correcties
  • Correcties in categorie 01/51 (o.a. met voorbeelden over situaties waarbij de initiële vulling van het sofinummer en/of de wijziging van het naamgebruik in de correctie terug moet komen)
  • Correcties in categorie 02/52 en 03/53 (o.a. met voorbeelden over situaties waarbij de initiële vulling van het sofinummer en/of het leggen van de relatie in de correctie terug moet komen)
  • Correctie onterecht overlijden
 • Procedure 7.18 Levenloos geboren kind

FixGerelateerde

Uitwerkingen van de ‘Baseline 2’ fouten van correcties in categorie 02, 03, 05 en 09 (gerelateerden).  Deze uitwerkingen hebben betrekking op situaties waarbij de relatie tussen de personen op de persoonslijst nog niet gelegd is. Correcties waarbij de relatie wel gelegd is, vindt u terug in hoofdstuk 7 van FixPL onder ‘Correcties’. Op dit moment zijn uitwerkingen beschikbaar van categorie 02 en 03. Correcties in categorie 05 en 09 van situaties waarbij de relatie al wel gelegd is, worden in het eerste kwartaal van 2020 in FixPL gepubliceerd.

Startpagina: keuze uit FixPL of FixGerelateerde

De lay-out van de startpagina van FixPL is enige tijd geleden aangepast. Als u ingelogd bent, kunt u op de startpagina aangeven dat u een uitwerking wilt zien van een procedure uit de HUP. Hiervoor kiest u de button ‘FixPL’. De eerste pagina van FixPL bevat de volgende 4 buttons:

 • Hoofdstuk 4: procedures op grond van een schriftelijke aangifte van de burger.
 • Hoofdstuk 5: procedures op grond van een in Nederland opgemaakte akte van de burgerlijke stand (Voor dit hoofdstuk zijn nog geen voorbeelden beschikbaar, deze button is daarom grijs).
 • Hoofdstuk 6: procedures op grond van een document anders dan een Nederlandse akte van de burgerlijke stand.
 • Hoofdstuk 7: overige procedures.

Als u op de button ‘Fixgerelateerde’ klikt, kunt u de uitwerkingen van correcties bij gerelateerden bij wie de relatie op de persoonslijst nog niet gelegd is raadplegen.

Inloggen in FixPL

U kunt als gemeente hier inloggen op FixPL. De BRP-contactpersoon van uw gemeente heeft op 3 april 2019 een e-mail ontvangen waar de inloggegevens in vermeld staan. Weet u niet wie de BRP-contactpersoon voor uw gemeente is? Kijk dan in onze wie-is-wie lijst.

Pilot

FixPL is oorspronkelijk ontwikkeld door KING/VNG in het kader van Operatie BRP. RvIG zag de meerwaarde van de tool en kon deze van KING/VNG overnemen toen Operatie BRP werd stopgezet.

Wij gaan nu verder met de tool in de vorm van een pilot. Deze loopt tot 1 april 2020. In het najaar van 2019 wordt geëvalueerd of FixPL in een behoefte van gemeenten voorziet en of het als regulier kwaliteitsinstrument door RvIG ingezet wordt. Hoe vaak gemeenten de tool gebruiken, speelt hierbij uiteraard een belangrijke rol.

Wilt u graag betrokken worden bij de evaluatie van FixPL in het voorjaar van 2020? Laat het ons weten via info@rvig.nl.