Gemeentelijke herindelingen

Op 1 januari 2023 vindt in de provincie Zuid-Holland een gemeentelijke herindeling plaats. In de provincie Friesland vindt een woonplaatsnaamwijziging plaats. Op deze pagina vind je meer informatie.

Zuid-Holland

In de provincie Zuid-Holland ontstaat op 1 januari 2023 de nieuwe gemeente Voorne aan Zee met de gemeentecode 1992. De gemeente Voorne aan Zee ontstaat door het samenvoegen van de gemeenten Hellevoetsluis (0530), Brielle (0501) en Westvoorne (0614).

Nieuwe gemeente

Her in te delen gemeenten

datum

Voorne aan Zee (1992)

Hellevoetsluis (0530) *

1 januari 2023

Brielle (0501) *

Westvoorne (0614) *

*   Gemeentecodes worden m.i.v. 01-01-2023 beëindigd

De herindeling leidt tot wijzigingen in de landelijke tabellen 33 ‘Gemeententabel’ en 59 ‘BRP-deelnemerstabel’, zie ook onze website publicaties.rvig.nl.

Begin december volgt meer informatie over het definitief afsluiten van de gemeenten Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne van de berichtendienst.

Friesland

Het gemeentebestuur van de gemeente Noardeast-Fryslân (gemeentecode 1970) heeft op 8 juli 2021 besloten om de woonplaatsnamen een Friese naam te geven (zie onderstaande tabel). Dit heeft gevolgen voor de persoonslijsten in de BRP van de gemeente Noardeast-Fryslân. Op betrokken persoonslijsten wordt op 1 januari de woonplaatsnaam gewijzigd.

Deze wijziging speelt zich binnen de gemeente Noardeast-Fryslân af en leidt niet tot een wijziging in de landelijke tabellen. Wel wordt de gemeente eind december enkele dagen van de berichtendienst afgesloten.

Noardeast-Fryslân (1970)

Woonplaatsnaam (Plaknamme)

Woonplaatsnaam met ingang van 01-01-2023 (Plaknamme mei yngong fan 1-1-2023)

1

Anjum

Eanjum

2

Augsbuurt

Augsbuert-Lytsewâld

  3

Bornwird

Boarnwert

4

Ee

Ie

5

Engwierum

Ingwierrum

6

Hantumeruitburen

Hantumerútbuorren

7

Hantumhuizen

Hantumhuzen

8

Holwerd

Holwert

9

Kollumerzwaag

Kollumersweach

10

Lioessens

Ljussens

11

Metslawier

Mitselwier

12

Morra

Moarre

13

Niawier

Nijewier

14

Oosternijkerk

Easternijtsjerk

15

Oostrum

Eastrum

16

Oudwoude

Aldwâld

17

Paesens

Peazens

18

Triemen

De Trieme

19

Veenklooster

Feankleaster

20

Westergeest

Westergeast

21

Zwagerbosch

Sweagerbosk

Nadere informatie over het tijdelijk afsluiten van de berichtendienst van de gemeente Noardeast-Fryslân volgt begin december.