Aansluiten op de Terugmeldingsvoorziening (TMV)

Gebruikers van de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen vermoedelijke fouten in de gegevens melden met behulp van de Terugmeldingsvoorziening (TMV).  Hiervoor hebben ze een applicatie nodig die communiceert met dit systeem. De aanvraag en aansluiting gaat in verschillende stappen.

Wat heeft een organisatie nodig voor het aansluiten op de TMV?

Gemeenten en organisaties die willen aansluiten op de Terugmeldingsvoorziening hebben het volgende nodig :

  • een aansluiting op de BRP
  • een PKIoverheid-certificaat
  • een TMV-applicatie (programmatuur die communiceert met de TMV-applicatie)

Een verzoek indienen bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

Gebruikers die willen aansluiten op de Terugmeldingsvoorziening kunnen hiervoor een verzoek indienen bij RvIG. Op de contactpagina van de RvIG vindt u het e-mailadres en telefoonnummer.

Applicatie voor het gebruik van de TMV

Om te kunnen aansluiten op de TMV is een applicatie nodig. Gebruikers kunnen daarbij gebruikmaken van de volgende mogelijkheden:

  • Gebruikers kunnen zelf een TMV-applicatie ontwikkelen. De verbinding tussen de applicatie van de gebruiker en de TMV gebeurt via een webservice. De beschrijving van deze webservice ligt vast in een zogenaamd WSDL-bestand (Web Services Description Language). Voordat zo’n applicatie in gebruik kan worden genomen, moet deze in een testomgeving worden getest.
  • Gebruikers kunnen gebruikmaken van de TMV-applicatie van een serviceorganisatie van bijvoorbeeld een koepelorganisatie.
  • Gebruikers kunnen een TMV-applicatie gebruiken die door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is getest. Het contactcentrum van RvIG kan daar meer informatie over geven.

Een certificaat voor de server waarop de applicatie draait

Voor de aansluiting van de applicatie op de TMV is een certificaat nodig. Het gaat daarbij om het zogenaamde PKIoverheid-certificaat. Een PKIoverheid-certificaat is een digitale ondertekening en beveiliging voor het versturen van gegevens en berichten.

Gebruikers die al een certificaat hebben, kunnen dit ook voor de TMV gebruiken. Een PKIoverheid-Certificaat mag niet worden gekopieerd en is servergebonden.

Als een organisatie gebruik maakt van een serviceorganisatie, dan kan deze gebruikmaken van het PKIoverheid-certificaat van deze serviceorganisatie.