FAQ TMV 2.0 voor afnemers van de BRP

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) ontwikkelt een nieuwe terugmeldvoorziening (TMV 2.0) op basis van gebruikerswensen. In deze FAQ heeft RvIG een aantal veelvoorkomende vragen beantwoord.

Wat is er veranderd met de TMV 2.0?

De TMV 2.0 legt meer nadruk op het doen van kwalitatief goede terugmeldingen in plaats van het exact invoeren van huidige en toekomstige waarden met een kleine toelichting. U krijgt als afnemer zo meer ruimte om een relaas te schrijven. Dit draagt bij aan de verhoging van de kwaliteit van de terugmeldingen en daarmee de kwaliteit van de BRP. Terugmeldingen zijn bij de TMV 2.0 niet meer gekoppeld aan een persoonslijst. Dubbele terugmeldingen worden niet meer gefilterd. Bijhouders krijgen uw terugmeldingen één op één doorgestuurd. Terugmelden vindt plaats op de gemeente van bijhouding. Dit betekent dat u bij het doen van een terugmelding via Digimelding zelf moet aangeven naar welke bijhouder de terugmelding gestuurd moet worden.
Een bijhouder kan een gedane terugmelding eventueel doorsturen naar een andere bijhouder.
 

Waarin verschilt de TMV 2.0 met de oude GBA-V TMV?

De TMV 2.0 is niet meer aan de GBA-V gekoppeld, en daarmee een opzichzelfstaande voorziening. De voorziening beschikt ook over meer functionaliteiten.

Ben ik verplicht om terug te melden?

Er is met de komst van de TMV 2.0 niets veranderd aan de terugmeldingsverplichting.

Wat kan de TMV 2.0 allemaal?

Afnemers kunnen hun contactgegevens en maximaal vijf bijlages met een terugmelding meezenden. Ook kunnen afnemers hun relaas in een extra lange toelichting schrijven.

Wat is Digimelding?

TMV 2.0 werkt met de Digimeldingkoppelvlakstandaard (DMKS). Deze standaard wordt beheerd door Logius en verzorgt de koppeling tussen u als afnemer en de TMV 2.0 van RvIG. Meer informatie over de DMKS vindt u in het document
Digimeldingkoppelvlakspecificatie (pdf) op de website van Logius.

Wat is de Digimeldingvoorziening?

De Digimeldingvoorziening bestaat uit de Digimeldingwebservice en het Digimeldingportaal.
Welke Digimeldingvoorziening is voor mijn organisatie de beste keuze?
U kunt als afnemer van de BRP aansluiten op de Digimeldingwebservice of het Digimeldingportaal. Welke keuze voor u de beste is, hangt mede af van uw eigen wensen, de hoeveelheid terugmeldingen die u op jaarbasis doet en de wijze waarop uw huidige applicatielandschap en het terugmeldproces heeft ingericht. Bij een hoog volume van terugmeldingen kan de Digimeldingwebservice voor uw organisatie aantrekkelijk zijn. Temeer omdat deze optie u veel vrijheid en efficiëntie biedt voor het naar eigen wens inrichten of onderbrengen van uw terugmeldproces in uw (bestaande) applicatielandschap. U kunt bijvoorbeeld vanuit uw eigen taakapplicatie (blijven) terugmelden.
De kosten voor eventuele aanpassing van uw systemen zijn echter wel voor uw eigen rekening. Als uw organisatie niet over een eigen IT-afdeling met ontwikkelcapaciteit beschikt, moet u hiervoor een IT-leverancier inschakelen. Het Digimeldingportaal kan dan een (kosten)aantrekkelijk alternatief zijn, zeker als het aantal terugmeldingen dat u op jaarbasis doet niet hoog is.
Om aan te kunnen sluiten op het Digimeldingportaal heeft u wel een eHerkenningsmiddel nodig (zie ook: Wat heb ik nodig om op Digimelding aan te sluiten?). Op de website van Logius vindt u meer informatie over de keuze tussen de Digimeldingwebservice en het Digimeldingportaal. Ook kunt u contact opnemen met Logius voor een oriënterend gesprek en advies over uw keuze. Daaraan zijn geen kosten verbonden.

Waarom werkt de TMV 2.0 alleen met Digimelding?

Het Ministerie van BZK heeft bepaald dat de TMV 2.0 gebruik moet maken van DMKS als aangewezen systeembeschrijving. Afnemers van de BRP moeten hiervoor aansluiten op de Digimeldingvoorziening. RvIG sluit door het gebruiken van Digimelding aan op de Rijksbrede standaard van de generieke digitale infrastructuur (GDI). Via Digimelding kunnen afnemers ook terugmelden op andere basisregistraties.

Verandert er nog iets in het financieringsmodel van het BRP-stelsel?

Nee, de TMV 2.0 blijft onderdeel van de centrale voorzieningen van de BRP. Het daarbij behorende financieringsmodel blijft ongewijzigd. RvIG brengt geen kosten in rekening voor het doen van een terugmelding of voor het afhandelen ervan.

Wat zijn de kosten van Digimelding?

Er zijn geen kosten verbonden aan het aansluiten en gebruik van Digimelding. Mogelijk brengt uw ICT-leverancier u wel kosten in rekening voor het geschikt maken van uw lokale terugmeldfaciliteiten. De kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening.
Waar vind ik meer informatie over Digimelding?
De standaard is beschreven op de website van Logius.
 

Wat moet ik doen om op Digimelding aan te sluiten?

Het is belangrijk dat u tijdig aansluit. Dit kan voor u als afnemer op twee manieren.
1. Via de Digimeldingwebservice;
2. Via het Digimeldingportaal.

Logius verzorgt de aansluitingen op de Digimeldingvoorziening. RvIG heeft daar met Logius werkafspraken over gemaakt. U ontvangt daarom van ons bericht wanneer u contact met Logius op kunt nemen voor het starten van de aansluitprocedure. Meer informatie over aansluiten op Digimelding vindt u op de website van Logius.
Let op: U moet als organisatie altijd zelf de aansluitprocedure opstarten. Ook als u via een ICT-leverancier gebruik wenst te maken van de Digimeldingvoorziening. De gegevens waarop in Digimelding kan worden teruggemeld, staan beschreven in de Digimeldingcatalogus. De Digimeldingcatalogus wijzigt per 1 juli 2019.

Wat heb ik nodig om op Digimelding aan te sluiten?

Om gebruik te kunnen maken van de Digimeldingwebservice heeft u een Public Key Infrastructure Overheid (PKIoverheid) certificaat en een OIN nodig. U schaft een PKIoverheid-certificaat aan bij een Trust Service Provider (TSP). Om gebruik te kunnen maken van het Digimeldingportaal dient u te beschikken over een eHerkenningsmiddel (minimaal niveau 2) en een OIN.
Meer informatie over het PKIoverheid-certificaat, OIN, eHerkenning of DMKS vindt u op de website van Logius

Wijzigt de Digimeldingcatalogus van Logius nog?

Ja, per 1 juli 2019 zijn de volgende nieuwe statussen beschikbaar:

  • Gemeld
  • In behandeling
  • Ingetrokken
  • Onvoldoende informatie
  • Verkeerde bronhouder
  • Afgehandeld

Verder breidt Logius de objectidentificatie uit met de mogelijkheid om terug te melden op een adres, wanneer het A-nummer en BSN onbekend zijn.

Wijzigt Digimelding en heb ik daar als afnemer invloed op?

Gebruikers van Digimelding nemen deel aan het zogenaamde Technische Overleg (TO) van beheerder Logius.

Wat moet ik doen als mijn vraag er niet bij staat?

Neem dan contact op met het contactcentrum van RvIG via 088 - 900 1000 of info@rvig.nl zodat zij u verder kunnen helpen.