FAQ TMV 2.0 voor bijhouders van de BRP

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) ontwikkelt een nieuwe terugmeldvoorziening (TMV 2.0) op basis van gebruikerswensen.
In deze FAQ heeft RvIG een aantal veelvoorkomende vragen beantwoord.

Wat verandert er met de TMV 2.0?

De TMV 2.0 legt meer nadruk op het doen van kwalitatief goede terugmeldingen in plaats van het exact invoeren van huidige en toekomstige waarden met een kleine toelichting. Afnemers krijgen zo meer ruimte om een relaas te schrijven. Dit draagt bij aan de verhoging van de kwaliteit van de terugmeldingen en daarmee de kwaliteit van de BRP. Ook verdwijnt het terugmelddossier. Terugmeldingen zijn bij de TMV 2.0 niet meer gekoppeld aan een persoonslijst. Dubbele terugmeldingen worden niet meer gefilterd. U krijgt als bijhouder alle terugmeldingen straks één op één doorgestuurd. Terugmelden vindt plaats op de gemeente van bijhouding. Afnemers moeten met deze met de TMV 2.0 zelf kiezen. Een bijhouder kan een gedane terugmelding eventueel doorsturen naar een andere bijhouder.

Waarin verschilt de TMV 2.0 met de oude GBA-V TMV?

De TMV 2.0 is niet meer aan de GBA-V gekoppeld, en daarmee een opzichzelfstaande voorziening. De nieuwe voorziening beschikt ook over meer functionaliteiten.

Wat kan de TMV 2.0 allemaal?

Afnemers kunnen hun contactgegevens en maximaal bijlages met een terugmelding meezenden. Ook kunnen afnemers hun relaas in een extra lange toelichting schrijven.

Wat is Digimelding?

TMV 2.0 werkt met de Digimeldingkoppelvlakspecificatie. Deze standaard wordt beheerd door Logius en verzorgt de koppeling tussen u als bijhouder en de TMV 2.0 van RvIG.

Waarom werkt de TMV 2.0 alleen met Digimelding?

Het Ministerie van BZK heeft bepaald dat de TMV 2.0 gebruik moet maken van de Digimeldingkoppelvlakspecificatie als aangewezen systeembeschrijving. RvIG sluit door het gebruiken van Digimelding aan op de Rijksbrede standaard van de generieke digitale infrastructuur (GDI). Via Digimelding kunnen afnemers ook terugmelden op andere basisregistraties.

Verandert er nog iets in het financieringsmodel van het BRP-stelsel?

Nee, de TMV 2.0 blijft onderdeel van de centrale voorzieningen van de BRP. Het daarbij behorende financieringsmodel blijft ongewijzigd. RvIG brengt geen kosten in rekening voor het doen van een terugmelding of voor het afhandelen ervan.

Waar vind ik meer informatie over Digimelding?

De standaard is beschreven op de website van Logius.

Waar vind ik de specificaties en handleiding van de TMV 2.0-webservice?

Hier vindt u de specificaties en de handleiding. RvIG heeft deze ook aan de drie grootste leveranciers gecommuniceerd. De brieven met informatie hoe u een account voor de TMV 2.0-gebruikersinterface kunt aanvragen zijn begin oktober 2018 verstuurd aan de BRP-contactpersonen en managers IM van uw gemeente. Het college van burgemeesters en wethouders van uw gemeente is hierover ook per brief geïnformeerd.

Wat zijn de kosten van TMV 2.0?

Er zijn geen kosten verbonden aan het aansluiten en gebruik van TMV 2.0. Mogelijk brengt uw ICT-leverancier u wel kosten in rekening voor het geschikt maken van uw lokale terugmeldfaciliteiten. De kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening.

Wat moet ik doen als mijn vraag er niet bij staat?

Neem dan contact op met het contactcentrum van RvIG via 088 - 900 1000 of info@rvig.nl zodat zij u verder kunnen helpen.