Logisch Ontwerp GBA (LO GBA)

Het Logisch ontwerp GBA (LO GBA) beschrijft de eisen aan de systemen van de beheerders en afnemers van de Basisregistratie Personen (BRP). Op 8 oktober 2016 is versie 3.10 van het Logisch Ontwerp in werking getreden.

De voorschriften in het Logisch ontwerp zijn minimale eisen waaraan de systemen beheerders en gebruikers moeten voldoen.

Wat betekenen de wijzigingen voor gemeenten en afnemers?

De inwerkingtreding van Logisch Ontwerp 3.10 heeft belangrijke gevolgen voor gemeenten en afnemers. Het gaat daarbij onder andere om de volgende veranderingen]:

 • Gemeenten moeten overgaan op de NEN-norm voor het afkorten van straatnamen van langer dan 24 posities.  
 • Er wordt een nieuwe rubriek geïntroduceerd voor het registreren van persoonsnummers van inwoners van de Europese Unie.
 • Gemeenten en afnemers moeten overstappen op versie 1.4 van het Logisch Ontwerp Burgerservicenummer (LO BSN). Hierdoor blijft het mogelijk om presentatievragen en verificatievragen te stellen.
 • Gemeenten moeten aangeven wanneer een paspoort van rechtswege vervalt. Dat gebeurt in de rubriek ‘Aanduiding inhouding’ of ‘vermissing Nederlands reisdocument’.
 • Het berichtenverkeer wordt beveiligd met een PKIoverheid (SHA2) certificaat. De overstap naar dit certificaat moet vόόr 21 maart 2017 plaatsvinden.

Meer uitgebreide informatie voor gemeenten en afnemers

Een uitgebreide toelichting voor gemeenten en afnemers is te vinden in het document Toelichting wijzigingen Logisch Ontwerp 3.10. Hierbij gaat het om aanpassingen op de volgende onderwerpen van het Logisch ontwerp:

 • Synchroniciteitsselectie (W05a)
 • Webservice StuurPL (W05b)
 • Selectie-engine GBA-V (W10/25/62)
 • Van BOCO-norm naar NEN-5825:2002 norm (W74)
 • Buitenlands persoonsnummer (W81)
 • Van rechtswege vervallen Nederlandse reisdocumenten (W83)
 • TMV aparte mailbox (W91)
 • SHA1 naar SHA2 (W96)
 • Bijlage II Teletex

Reageer op deze pagina