Basisregistratie Personen (BRP)

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

De registratie van persoonsgegevens in Nederland

De Nederlandse overheid registreert persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle overheidsinstellingen en bestuursorganen zoals de Belastingdienst, zijn verplicht voor hun taken gebruik te maken van die gegevens.

Stelsel van basisregistraties

De BRP is onderdeel van het stelsel van basisregistraties van de Nederlandse overheid. Er zijn bijvoorbeeld basisregistraties voor gebouwen, rechtspersonen, ondernemingen en voertuigen.

In de Basisregistratie Personen staan persoonsgegevens. Het gaat daarbij onder andere om naam, geboortedatum, geboorteplaats, verblijfplaats en familierelaties.

Verplicht gebruik BRP door overheidsinstellingen

Overheidsinstellingen zijn verplicht de BRP te gebruiken als ze persoonsgegevens nodig hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de uitgifte van paspoorten en identiteitskaarten of de berekening van een studietoelage.

Er zijn echter ook andere organisaties die de gegevens in de BRP gebruiken. Denk daarbij aan pensioenfondsen en onderzoeksinstellingen. Uitgebreide informatie hierover vindt u op de pagina Gebruikers van de Basisregistratie Personen.

Eén basisadministratie voor personen

In 2014 is de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) in werking getreden. Deze wet moderniseert de registratie van persoonsgegevens in Nederland. De wet maakt het onder andere mogelijk alle gegevens in een centrale registratie onder te brengen: de Basisregistratie Personen. Deze registratie omvat de gegevens van de gemeentelijke administraties en de Registratie Niet-Ingezetenen.

Hierdoor verbetert de kwaliteit van de gegevens en is de informatie direct beschikbaar. Ook wordt het bijvoorbeeld voor een bewoner mogelijk om in een andere gemeente dan de woongemeente een uittreksel uit de basisregistratie aan te vragen.

Twee onderdelen van de Basisregistratie Personen

De Basisregistratie Personen bestaat uit twee onderdelen:

  • Persoonsgegevens over inwoners van Nederland
    De Nederlandse gemeenten beheren de gegevens van ‘ingezetenen’, de inwoners van Nederland. Elke gemeente heeft daarvoor een eigen bevolkingsadministratie waarin ze de gegevens van hun inwoners registreren.
     
  • Persoonsgegevens over niet-ingezetenen
    In de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) staan de persoonsgegevens van mensen die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie met Nederland hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen die in het buitenland wonen, maar een pensioen uit Nederland ontvangen. Ook mensen die korter dan vier maanden in Nederland verblijven, kunnen zich inschrijven in deze registratie. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert de RNI.

Persoonsgegevens van gemeenten worden samengevoegd

Hoewel de wet al is ingegaan, zijn de nieuwe computersystemen voor de BRP nog in ontwikkeling. Gemeenten beheren persoonsgegevens nu nog in hun eigen systemen.

Een kopie van al die persoonsgegevens staat in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegegevens Verstrekkingsvoorziening (GBA-V). Ook de gegevens van de Registratie Niet-Ingezeten staan in de GBA-V.

Gebruikers van persoonsgegevens kunnen daardoor gegevens ontvangen uit de GBA-V. Ze hoeven die gegevens niet meer bij verschillende gemeenten op te vragen.

Operatie BRP

Vanaf 2018 zal de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens de gegevens in de GBA-V overzetten naar een nieuw systeem. Daarna worden alle Nederlandse gemeenten aangesloten op dat nieuwe systeem. Ze beheren de gegevens dan niet meer in hun eigen administratie, maar rechtstreeks in de Basisregistratie Personen.

Het proces van het bouwen van het nieuwe centrale systeem is bekend onder de naam Operatie BRP. Meer informatie over de Operatie BRP is te vinden op de website van dit project.

Reageer op deze pagina