Logisch Ontwerp GBA

Het Logisch ontwerp GBA (LO GBA) beschrijft de eisen aan de systemen van de beheerders en afnemers van de Basisregistratie Personen (BRP). Op 8 oktober 2016 is versie 3.10 van het Logisch Ontwerp in werking getreden.

De voorschriften in het Logisch ontwerp zijn minimale eisen waaraan de systemen beheerders en gebruikers moeten voldoen.

Uitgebreide informatie voor gemeenten en afnemers

Een uitgebreide toelichting voor gemeenten en afnemers is te vinden in het document Toelichting wijzigingen Logisch Ontwerp 3.10. Het gaat om aanpassingen op de volgende onderwerpen van het Logisch ontwerp:

  • Synchroniciteitsselectie (W05a)
  • Webservice StuurPL (W05b)
  • Selectie-engine GBA-V (W10/25/62)
  • Van BOCO-norm naar NEN-5825:2002 norm (W74)
  • Buitenlands persoonsnummer (W81)
  • Van rechtswege vervallen Nederlandse reisdocumenten (W83)
  • TMV aparte mailbox (W91)
  • SHA1 naar SHA2 (W96)
  • Bijlage II Teletex