Landelijke Aanpak Adreskwaliteit bij RvIG

Per 1 oktober 2019 is de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit overgedragen aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Sinds 2014 was het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) ondergebracht bij ICTU. LAA heeft als doel het verhogen van de kwaliteit van de adresgegevens in de BRP en het bestrijden van adresgerelateerde fraude. De aanpak bestaat uit een samenwerking tussen vele partners.
Vanwege het succes van dit project besloot het kabinet deze samenwerking tussen rijksoverheden en gemeenten structureel in te bedden. Landelijke Aanpak Adreskwaliteit krijgt onderdak bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Door deze overgang krijgen deelnemers aan LAA zekerheid over de voortzetting.

Deze juridische herijking van LAA in de wetgeving is nog niet voltooid. Dit betekent dat een aantal werkzaamheden tijdelijk nog ondergebracht zijn bij ICTU.  ICTU verzorgt na 1 oktober nog de dataverwerking, signaalontwikkeling en signaallevering aan gemeenten. De overeenkomsten tussen ICTU en gemeenten voor de feitelijke verwerking van persoonsgegeven blijven van kracht. Werkzaamheden zoals accountmanagement naar rijksdiensten en gemeenten en de communicatie over LAA gaan per 1 oktober over naar RvIG. In de praktijk heeft u na 1 oktober vooral contact met RvIG.

Uiteraard blijven alle LAA-activiteiten op elkaar afgestemd.