Italiaans persoonsnummer

Op 17 augustus heeft publicatie plaatsgevonden dat het Italiaans persoonsnummer is opgenomen op de lijst “Positie persoonsnummer in EU-paspoorten en identiteitsdocumenten.

Dit betekent dat RvIG werkzaamheden gaat opstarten zodat het Italiaans persoonsnummer ook in de systemen en documentatie wordt verwerkt. Over de termijn waarop deze werkzaamheden zijn afgerond kan op dit moment nog geen mededeling worden gedaan.