Aanpassing wijziging Logisch Ontwerp GBA oktober 2020

In correctie op ons eerdere nieuwsbericht van 16 juli 2020 wordt de aangekondigde vernieuwing van het Logisch Ontwerp (LO) aangepast. Besloten is om LO GBA 3.13 op te knippen in een LO GBA 3.13a en een LO GBA 3.13b.

De reden hiervoor is dat er in LO GBA 3.13 ook 2 wijzigingen waren meegenomen die zijn gebaseerd op de Wijziging Wet BRP en Wet basisadministraties persoonsgegevens BES (Verzamelwet). De Verzamelwet ligt echter nog bij de Raad van State en is nog niet aangeboden aan de Tweede Kamer. Om hierop in te spelen, komt er een LO GBA 3.13a-versie met hierin het deel van de nodige aanpassingen verwerkt dat niet afhankelijk is van de Verzamelwet. En naar verwachting op 1 juli 2021 komt er een LO 3.13b waarin wijzigingen W133 en W134 worden toegevoegd.

Op 4 oktober 2020 treedt Logisch ontwerp GBA versie 3.13a (LO3.13a) in werking. De werkzaamheden om deze versie te realiseren in de systemen van gemeenten, afnemers en de centrale voorzieningen zijn in volle gang. Inmiddels wordt er ook al Schouwing & Toetsing voor de eerste applicaties uitgevoerd.

Wijzigingen in LO3.13a

LO3.13a bestaat uit 2 LO-wijzigingen:

  •     W125 Gezagsaanduidingen
  •     W131 Vb01 via webservices   

De uitleg hierover vindt u op de betreffende webpagina.