Inwerkingtreding Logisch Ontwerp GBA 3.14

Op 30 maart 2021 heeft  de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) de inhoud van Logisch Ontwerp GBA 3.14 (LO 3.14) vastgesteld.

LO 3.14 treedt op zondag 3 oktober 2021 in werking en bevat wijzigingen in de volgende onderdelen:

  • W15 Dubbelloop/deelresultaat adresonderzoek
  • W85 Documentindicatie
  • W122 Adellijke titel/predicaat
  • W139 WhiteListAfnemers
  • W141 A-nummervoorraad
  • W142 Italiaans persoonsnummer
  • W143 Wachtwoordregels.

Deze wijzigingen zijn beknopt uitgewerkt op de webpagina Wijzigingen Logisch Ontwerp 3.14. Zie ook het document Wijzigingsvoorstellen LO 3.14. Daarin zijn de wijzigingsvoorstellen uitgebreid uitgewerkt.