Veel belangstelling voor webinar Briefadres

Op 16 november zijn 440 deelnemers tijdens de webinar Briefadres meegenomen in de wetswijziging van de wet BRP rondom het briefadres en de gevolgen hiervan voor burgerzaken en het sociaal domein.

Het webinar, georganiseerd door BZK, NVVB en RvIG, gaat in op de aanleiding voor de wetswijziging en de juridische context. Dat er ook ruimte is voor maatwerk, wordt duidelijk aan de hand van een casus. Het aantal vragen vanuit gemeenten laat zien dat het onderwerp erg leeft. Een aantal vragen zijn live beantwoord, maar niet alles is aan bod gekomen.

Alle vragen worden gebundeld en toegevoegd aan de FAQ op de website. Naast de vele vragen hebben gemeenten ook hun zorgen geuit over de wetgeving en is nog niet alle onduidelijkheid weggenomen. We blijven, nu maar ook volgend jaar na de invoering van de wetswijziging, graag in gesprek en denken mee en helpen waar het kan.

Webinar 30 november

Vanwege de grote belangstelling wordt een zelfde webinar (met nieuwe Q&A's) georganiseerd op 30 november. Hier zijn nog plaatsen voor beschikbaar, leden van de NVVB kunnen zich inschrijven.

In het voorjaar van 2022 wordt een derde webinar georganiseerd, dit webinar gaat in op de lessen uit de praktijk.