Logisch Ontwerp GBA 3.14

LO 3.14 is op 2 januari 2022 in werking getreden

Op 7 september 2021 heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) bepaald dat Logisch Ontwerp GBA 3.13b en 3.14 op 2 januari 2022 in werking treden. Ook is besloten dat W139 WhiteListAfnemers niet langer deel uitmaakt van LO 3.14.

Omdat beide LO’s op dezelfde datum in werking zijn getreden, is uitsluitend LO 3.14 gepubliceerd, waarin de wijzigingen van LO 3.13b zijn verwerkt:
•    W133 Recht op verwijderen van gegevens
•    W134 Overlijdensmelding aan de RNI
•    W15 Dubbelloop/deelresultaat adresonderzoek
•    W85 Documentindicatie
•    W122 Adellijke titel/predicaat
•    W141 A-nummervoorraad
•    W142 Italiaans persoonsnummer
•    W143 Wachtwoordregels