Nieuwe inleverdatum uittreksels zelfevaluatie door gemeenten

RvIG heeft een nieuwe datum vastgesteld voor het inleveren van de uittreksels zelfevaluatie door gemeenten.

Na de inwerkingtreding van de aangepaste Wet basisregistratie personen op 1 januari dit jaar, is ook het Besluit BRP aangepast. De datum waarop het uittreksel met de resultaten van de zelfevaluatie BRP verstuurd moet worden, staat niet meer in het besluit BRP.

Op 22 april is in een mandaatbesluit de nieuwe datum vastgesteld. De onderzoeken en de controle zelfevaluatie Basis Registratie Personen en Reisdocumenten moeten uiterlijk op 31 december afgerond zijn. De resultaten moeten uiterlijk op 30 april worden verzonden.
Deze vastgestelde tijdstippen zijn gelijk aan de tijdstippen die gelden voor de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Om redenen van efficiëntie en effectiviteit zijn nu dezelfde tijdstippen gehanteerd voor de zelfevaluatie BRP en de zelfevaluatie Reisdocumenten. Hierdoor zal het voor gemeenten eenvoudiger zijn om alle onderzoeken op hetzelfde tijdstip uit te voeren.