Hoe vul ik een autorisatie-aanvraagformulier (AAF) gemeente in de rol van afnemer (GABA) in?

Omdat er regelmatig vragen binnenkomen bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) over het invullen van de onlangs naar u gestuurde GABA AAF, vindt u hieronder een invulhulp. Het AAF bestaat uit een aantal onderdelen. Hieronder vindt u per onderdeel wat u dient in te vullen.

Algemene gegevens

 • Aanvrager: invullen.

 • Contactpersoon Basisregistratie Personen: invullen.

 • Technisch contactpersoon: invullen.
 • Financieel contactpersoon/afwijkend factuuradres: alleen invullen indien er sprake is van een afwijkend factuuradres.
 • Vertegenwoordiger: dit is niet van toepassing bij gemeenten, u hoeft dit niet in te vullen.
 • Omschrijving aanvrager: reeds ingevuld
 • Regime gegevensverstrekking = regulier. U kruist hier het vakje bij regulier aan. U krijgt geen gegevens verstrekt onder het regime gevoelig of geheim.
 • Bijlagen: u hoeft hier niets in te vullen, alleen indien nodig bijlagen meesturen.
 • Aanmelding Autoriteit Persoonsgegevens: u kunt hier invullen ‘is bekend’. Het betreft hier geen nieuwe aansluiting en u heeft uw gegevensverwerking reeds aangemeld bij de eerdere autorisatie.
  Let op: in de AAF PIVA (Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba) staat per abuis nog College Bescherming Persoonsgegevens. Ook daar geldt dat u dat niet hoeft in te vullen.

Autorisatie-aanvraag

 • Vraag 1 Spontane verstrekking van gegevens: u hoeft hier niets in te vullen.
 • Vraag 2 Ad hoc verstrekking van gegevens: u hoeft hier niets in te vullen.
 • Vraag 2 Uitbreiding taken ad hoc verstrekking van gegevens: u moet hier een keuze maken of u gegevens verstrekt wilt krijgen voor de uitvoering van de taken in het kader van de Wet op de Lijkbezorging.
 • Vraag 3 Ad hoc verstrekking van gegevens: u hoeft hier niets in te vullen.
 • Vraag 4 Autorisatievom en-datum: u hoeft hier alleen de datum 1 juli 2018 in te vullen. Verder wijzigt er niets in uw aansluitvorm en- datum.

Gegevensset

 • Gegevensset: u hoeft hier niets in te vullen
 • Motivering aangevraagde gegevens: u hoeft hier niets in te vullen.

Technische gegevens

 • Verzend- en ontvangststation: voor het verwerken van spontane berichten en het plaatsen van afnemersindicaties heeft u al een Verzend- en ontvangststation. U hoeft hier niets in te vullen.
 • Cliëntapplicatie: u bent al aangesloten. U hoeft hier niets in te vullen.
 • PKI Overheid certificaat: u kunt een kruisje zetten bij  ‘het certificaat is reeds bekend bij RvIG in verband met een eerdere aansluiting’. U hoeft hier geen datum in te vullen.
 • Netwerkleverancier: u hoeft dit niet in te vullen, u bent reeds aangesloten.
 • Aantal bevragingen per jaar: u hoeft dit niet in te vullen, u bent reeds aangesloten.

Ondertekening

Het is belangrijk om de juiste functionaris te laten ondertekenen. RvIG controleert hierop.