LO-wijzigingsronde: Logisch Ontwerp GBA versie 3.13a

Op 4 oktober 2020 is Logisch ontwerp GBA versie 3.13a (LO3.13a) in werking getreden.

LO 3.13a bevat slechts een gedeelte van de wijzigingen die voor LO 3.13 waren gepland. Het streven is om in de loop van 2021 een LO 3.13b in werking te laten treden. De datum en de inhoud hiervan zijn afhankelijk van de Verzamelwet BRP.

Om de nieuwe versie te realiseren in de systemen van gemeenten, afnemers en de centrale voorzieningen zijn de werkzaamheden in volle gang. Inmiddels wordt er ook al Schouwing & Toetsing voor de eerste applicaties uitgevoerd.

Wijzigingen in LO3.13a

LO3.13a bestaat uit 2 LO-wijzigingen:

  1. W125 Gezagsaanduidingen;
  2. W131 Vb01 via webservices.

W125 Gezagsaanduidingen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) werkt aan een wetsontwerp voor het regelen van deelgezag. Deelgezag biedt een mogelijkheid om de relatie te versterken tussen het kind en anderen dan de ouders die een grote rol in diens verzorging en opvoeding spelen. De internetconsultatie van deze wet is afgerond. De verwachting is dat het wetsvoorstel in augustus naar de Raad van State kan voor advies. De inwerkingtreding vindt mogelijk begin 2021 plaats. Zie voor meer informatie https://www.internetconsultatie.nl/deelgezag.


Op dit moment kunnen in de Basisregistratie Personen (BRP) niet alle vormen van gezag worden geregistreerd die samenhangen met de in het gezagsregister vastgelegde gezagssituaties. Om vast te kunnen leggen dat één of beide ouders het gezag hebben, naast een of meer derde(n) die het deelgezag hebben, zal de reeks toegestane codes voor element 32.10 ‘Indicatie gezag minderjarige’ worden uitgebreid met de nieuwe code 3D. De codes zijn nu opgenomen in het Logisch Ontwerp (LO) in de beschrijving van het element 32.10. Om hier flexibel mee om te kunnen gaan, wordt een nieuwe wijzigbare landelijke tabel opgenomen. De leveranciers van Burgerzakenapplicaties gebruiken de codes van ‘Indicatie gezag’ bijvoorbeeld in de Reisdocumentenmodule. Een tabelwijziging betekent een aanpassing van de programmatuur.
Het voordeel van de tabel is dat er een begin- en einddatum aan een code gekoppeld wordt. Voor het wijzigen van de codes is een wetswijziging nodig, dus zullen wijzigingen in de tabel ruim van tevoren bekend zijn.
In de Reisdocumentenmodule moet het mogelijk zijn om de waarde 3D om te zetten naar 3 maal toestemming, zodra deze code wordt toegevoegd.


Voor de aanvraag van een reisdocument is straks geen toestemming nodig van de persoon die het deelgezag heeft.
De bestaande codes uit het LO worden op 4 oktober 2020 opgenomen in tabel 61 Gezagsverhoudingtabel. Nieuwe codes worden met ingang van de wetswijziging toegevoegd.

W131 Uitbreidingen webservices

In het Logisch Ontwerp (LO)3.12 is de mogelijkheid voor afnemers geïntroduceerd om de spontane gegevensverstrekking van GBA-V via webservices te ontvangen. Dit is een alternatief voor het berichtenverkeer via de bestaande GBA-mailbox.


In de praktijk ontstaat nu de wens bij afnemers om, naast de spontane gegevensverstrekking, ook de zogenaamde Vrije berichten (Vb01) via webservices te kunnen versturen. Dit geeft de betreffende afnemers namelijk de mogelijkheid om volledig op webservices over te stappen en de koppeling met de GBA-mailbox (VOA) uit te faseren.
De webservice Mailboxverkeer wordt uitgebreid met een webservice-variant voor het Vb01-bericht: het Vb02-bericht. De afnemer die overschakelt op de webservice-variant kan Vb02-berichten ophalen via de webservice. Op de achtergrond is dit een doorgestuurd Vb01-bericht dat door GBA-V uit de mailbox van de afnemer wordt gehaald.  Andersom kan een Vb02-bericht dat wordt aangeleverd via de webservice als een Vb01-bericht worden doorgestuurd naar een aangegeven mailbox.

Tekstuele wijziging in LO3.13a

De omschrijving van de akte bij een geslachtswijziging wordt met ingang van LO3.13a gewijzigd.
De omschrijving is nu 1•S Aktewijziging in verband met transseksualiteit en wordt 1•S Wijziging van de geslachtsvermelding.
Hiervoor moet in het LO in de beschrijving van de berichtencyclus Toevallige gebeurtenis in paragraaf III.2.17 ook de tekst aangepast worden.
De akteletter kan overschreven worden. Bij het verwijderen van gegevens na een geslachtswijziging is het op grond van een uitspraak van de Hoge Raad van 28-02-1997 toegestaan om in rubriek 01/51.81.20 Aktenummer dit aktenummer te wijzigen van de 1•S akte in een 1•T akte. Het aktevolgnummer wijzigt hierbij niet.