Managementrapportage en uittreksel zelfevaluatie BRP

Uittreksel

De Kwaliteitsmonitor maakt een uittreksel met de resultaten van de zelfevaluatie. Deze is na 3 januari 2019 beschikbaar. Het uittreksel moet ondertekend worden door het college van burgemeester en wethouders. Het college van burgemeester en wethouders kan het resultaat in het uittreksel toelichten, maar dat is niet verplicht.

Gemeenten sturen het uittreksel vóór 14 februari 2019 naar RvIG.

Managementrapportage zelfevaluatie BRP

De Kwaliteitsmonitor maakt na 3 januari 2019 ook een managementrapportage. Deze is beschikbaar in het onderdeel ‘Historische gegevens’ en op de pagina waar de vragenlijst definitief moet worden gemaakt in de Kwaliteitsmonitor. Per onderwerp wordt aangegeven op welke punten verbetering mogelijk is. Dit wordt getoond als actiepunten. Er zijn 2 typen:

  1. actiepunten waaraan de gemeente moet voldoen conform de wettelijke norm
  2. actiepunten die een aanbeveling bevatten

Vanaf het moment dat het uittreksel en de managementrapportage gegenereerd kunnen worden is het voor de gemeenten mogelijk om in de Kwaliteitsmonitor de eigen resultaten te vergelijken met die van andere gemeenten.

Analyse resultaten zelfevaluatie BRP

Nadat de gemeenten de uittreksels hebben ingediend, analyseert RvIG de resultaten. Uit deze analyse ontstaat een beeld van de inrichting, de beveiliging en de verwerking van gegevens van de BRP.

Op basis van het landelijke beeld bepaalt het ministerie van BZK de acties die het jaar na de evaluatie worden ondernomen om de kwaliteit van de BRP te verbeteren.