Onderzoek van de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP)

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) controleert maandelijks de persoonslijsten in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat gebeurt met de Bestandscontrolemodule (BCM).

Controle van structuur, waarden en inhoud

Deze applicatie controleert of de structuur van de persoonslijst klopt, of de ingevulde waarden toegestaan zijn en of de inhoud voldoet aan de voorschriften. De voorschriften staan in het Logisch Ontwerp.

Uitkomsten van de controles

De uitkomsten van de controles worden maandelijks via de webapplicatie Kwaliteitsmonitor aan gemeenten gerapporteerd. Zij onderzoeken daarna de bevindingen en passen de gegevens aan als dat nodig is.

In overleg met alle Nederlandse gemeenten zijn normen vastgesteld over het percentage fouten in de basisregistratie. De gemeenten zetten de uitkomsten van de controles af tegen deze normen en nemen dit mee in de jaarlijkse rapportage van de zelfevaluatie.

Hierdoor vormen de uitkomsten van de bestandscontroles de basis voor de verbetering van de kwaliteit van de persoonsgegevens.

Inhoudelijke controle persoonslijsten

De inhoudelijke controle met brondocumenten is een vast onderdeel van de jaarlijkse zelfevaluatie BRP. Hierbij controleren gemeenten zelf aan de hand van de bijbehorende brondocumenten een deel van hun persoonslijsten. Deze worden geselecteerd door RvIG aan de hand van wisselende thema’s (1e inschrijvingen en actualiseringen) en in de Kwaliteitsmonitor geplaatst. Hier kan de gemeente aangeven of er een fout in de persoonslijst is aangetroffen.

De inhoudelijke controle wordt meegenomen in een steekproef bij 35 gemeenten. Op de pagina Zelfevaluatie Basisregistratie Personen door gemeenten staat meer informatie over de steekproef en de planning voor 2019/2020.