Resultaten zelfevaluatie Basisregistratie Personen

Gemeenten voeren ieder jaar de verplichte zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) uit. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) analyseert en publiceert de resultaten. RvIG ondersteunt zo nodig bij het verbeteren van het resultaat.

Resultaten zelfevaluatie BRP 2014 - 2017

Aantal gemeenten
2014 2015 2016 2017
Goed 108 131 137 107
Voldoende 184 203 201 153
Onvoldoende 98 56 51 128

Resultaten Bestandscontrole 2014 - 2017

Klasse 2014 2015 2016 2017
Aantal gemeenten per klasse onder de norm
A: Persoon en overlijden 4 0 1 0
B: Adres 7 1 0 3
C: Relaties 22 4 20 10
D: Identificatie en Nationaliteit 0 1 0 0
E: Overige algemene gegevens 2 0 0 2
F: Administratieve gegevens 14 6 6 7

Resultaten inhoudelijke controle persoonslijsten 2017

Meest voorkomende fouten
1 Brondocument ontbreekt 18%
2 Datum geldigheid onjuist 12%
3 Omschrijving brondocument onjuist 9%
4 Buitenlands persoonsnummer 5%
5 Gegevens ouders onjuist 5%
6 Datum/gemeente ontlening onjuist 4%
7 Omschrijving reden fout onduidelijk 3%
8 Correctie onjuist of ten onrechte uitgevoerd 3%
9 KB onjuist/nietverwerkt 2%
10 Aangifte adreshouding onjuist 3%