Resultaten zelfevaluatie Basisregistratie Personen

Gemeenten voeren ieder jaar de verplichte zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) uit. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) analyseert en publiceert de resultaten. RvIG ondersteunt zo nodig bij het verbeteren van het resultaat.

Resultaten zelfevaluatie BRP 2014 - 2016

Aantal gemeenten
  2014 2015 2016
Goed 108 131 137
Voldoende 184 203 201
Onvoldoende 98 56 51

Resultaten Bestandscontrole 2014 - 2016

Klasse 2014 2015 2016
Aantal gemeenten per klasse onder de norm
A: Persoon en overlijden 4 0 1
B: Adres 7 1 0
C: Relaties 22 4 20
D: Identificatie en Nationaliteit 0 1 0
E: Overige algemene gegevens 2 0 0
F: Administratieve gegevens 14 6 6

Resultaten inhoudelijke controle persoonslijsten 2016

Meest voorkomende fouten
1 Brondocument ontbreekt 24%
2 Datum geldigheid onjuist 11%
3 Omschrijving brondocument onjuist 8%
4 Buitenlands persoonsnummer 8%
5 Gegevens ouders onjuist 6%
6 Datum/gemeente ontlening onjuist 5%
7 Omschrijving reden fout onduidelijk 5%
8 Correctie onjuist of ten onrechte uitgevoerd 3%
9 KB onjuist/nietverwerkt 3%
10 Aangifte adreshouding onjuist 3%