Vragenlijst zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP)

Gemeenten voeren jaarlijks een zelfevaluatie uit naar de inrichting, de werking en de beveiliging  van de basisregistratie en de verwerking van gegevens in de basisregistratie. Dat gebeurt onder meer door een vragenlijst, waarmee gemeenten de procedures rond de Basisregistratie Personen (BRP) evalueren.

De vragenlijst bestaat uit vragen over de processen van verwerking van informatie, de bescherming van privacy en de personen die met de gegevens werken. De vragen zijn daarbij onderverdeeld in normen en aanbevelingen.

  • De vragen over normen zijn gebaseerd op de wet- en regelgeving en bestuurlijke afspraken.
  • Vragen over aanbevelingen zijn gebaseerd op adviezen en bevorderen de kwaliteit van de processen van gemeenten.

Vragen over de inrichting en beveiliging van de systemen waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen zijn vanaf 2017 beschikbaar via de ENSIA-vragenlijst.

Procedure zelfevaluatie BRP

Gemeenten sturen de resultaten van het onderzoek uiterlijk 14 februari 2019 aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

De planning van de hele procedure is te vinden op de pagina Zelfevaluatie Basisregistratie Personen door gemeenten.

De normering voor 2018 is als volgt bepaald:

Norm

Resultaat

Score is >95% van de maximaal te behalen totaalscore

Goed

Score is 90-95% van de maximaal te behalen totaalscore

Voldoende

Score is <90% van de maximaal te behalen totaalscore

Onvoldoende

Vergelijking van resultaten met andere gemeenten

Gemeenten de resultaten vergelijken met de uitkomsten van de evaluatie van andere gemeenten. Deze vergelijking kan als de basis dienen voor een actieplan voor het steeds verder verbeteren van de registratie van persoonsgegevens.