Taakverdeling RvIG en NVVB

Dit document geeft de taakverdeling weer van de Frontoffice van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB). U kunt hierin zien waar u met welk soort vragen terecht kunt.

Frontoffice RvIG vragen over:

 • Wet en Regelgeving
  * Bijhoudingsprocedures
  * Correctieprocedures
 • Reisdocumenten
 • BSN
  * Fouten BSN
 • PIVA
  * Koppeling BRP Openbare Lichamen en Caribische landen
 • Overig
  * Kwaliteitsmotor
  * Terugmeldvoorziening
  * Adreskwaliteit en - fraude
  * Handleiding Uitvoeringsprocedures
  * Register Niet-ingezetenen
  * Logisch Ontwerp
  * eID
   

NVVB Adviesbureau vragen over:

 • Basisautorisatie

            * Burgelijke stand
            * Afstammingsrecht
            * Familierecht
            * Naamsrecht
            * Rijbewijs
            * Identiteisdocumenten
            * Vreemdelingenrecht
            * Landeninformatie
            * Huisvesting
            * Gegevensverstrekking
            * Nationaliteitsrecht
            * Optie en naturalisatie
            * Brondocumenten
            * Huwelijk
            * Echtscheiding
            * Geregistreerd Partnerschap
            * Internationaal Privaatrecht
            * Overlijden
            * Verklaring Omtrent Gedrag
            * Gezag
            * Verkiezingen