Glossary BV BSN

De glossary bevat een verklarende woordenlijst van afkortingen en termen die gebruikt worden in de context van het Beheervoorziening Burgerservicenummer project.