Handreiking BSN voor Gebruikers

De Handreiking BSN voor Gebruikers beoogt organisaties die gebruikmaken van het burgerservicenummer (BSN) behulpzaam te zijn bij het implementeren van het BSN door het geordend aanbieden van de verschillende van toepassing zijnde procedures.