Foutenmeldpunt BSN

Als gebruikers van de Beheervoorziening BSN vermoeden dat er een fout is met een BSN (bijvoorbeeld één persoon met twee burgerservicenummers), dan moeten zij dit melden via het Foutenmeldpunt BSN.

Het Foutenmeldpunt is een webservice waarmee gebruikers een dossier aanbieden om het foutvermoeden aan te melden. Aan de hand van het dossier kunnen gemeenten de fout onderzoeken en eventueel herstellen.

Gemeente is eindverantwoordelijk

RvIG is zowel beheerder van het Foutenmeldpunt als procesbewaker voor het afhandelen van dossiers. RvIG kan zelf geen fouten met het BSN oplossen, maar zet het dossier door naar de gemeente die als uitgevende instantie eindverantwoordelijk is.

Ik ben particulier en ik vermoed een fout met mijn BSN

Het Foutenmeldpunt BSN is niet voor beschikbaar voor particulieren. Vermoed je dat er een fout met jouw burgerservicenummer is gemaakt? Neem dan contact op met je gemeente.