Logisch ontwerp BSN versie 1.6

Met ingang van 2 januari 2022 werkt de Beheervoorziening BSN volgens het Logisch Ontwerp BSN (LO BSN) versie 1.6.

Het LO BSN is aangepast naar aanleiding van de aanpassingen in LO 3.14. Tevens zijn de controles op het buitenlands persoonsnummer uitgebreid met die op het Italiaanse persoonsnummer.