Logisch ontwerp BSN

Het LO BSN is aangepast naar aanleiding van de aanpassingen in LO 3.14. Tevens zijn de controles op het buitenlands persoonsnummer uitgebreid met die op het Italiaanse persoonsnummer.