Update: Corona en regels verlopen rijbewijs

Met een verlopen rijbewijs kun je mogelijk nog een tijdje autorijden. Dit hangt bijvoorbeeld af van de datum af waarop het rijbewijs verliep.

Rijden met rijbewijs dat voor 1 december verloopt

Verloopt het rijbewijs tussen 1 februari 2020 en 1 december 2020? Dan geldt het volgende:

  • Je mag nog 9 maanden met jouw rijbewijs rijden na de dag waarop het verliep.
  • Je mag in deze periode ook in andere landen van de Europese Unie (EU) met uw rijbewijs rijden.
  • Je bent in deze periode verzekerd.

Vraag bij jouw gemeente een nieuw rijbewijs aan. Doe dit zo snel mogelijk en wacht niet tot het laatste moment.
Meer weten? Lees het volledige bericht op Rijksoverheid.nl

Eerdere berichtgeving:

Als gevolg van de COVID-19 maatregelen kunnen sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor het verlengen van het rijbewijs. Daarom heeft de Europese Commissie besloten om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 verlopen, met zeven maanden te verlengen.

Afgelopen april besloot Van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16 maart, geldig blijven tot 1 juni 2020.
Lees het volledige bericht hier.

Minister Van Nieuwenhuizen: Rijbewijzen tijdelijk langer geldig

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft besloten dat rijbewijzen die na 16 maart 2020 zijn verlopen, ten minste geldig blijven tot 1 juni 2020 voor het besturen van een voertuig en voor het identificeren in de zorg.

Verschillende instanties (waaronder de zorg) gebruiken de Beheervoorziening burgerservicenummer (Bv BSN) om de geldigheid van een rijbewijs te controleren. De BvBSN zal voor alle rijbewijzen die zijn verlopen aangeven dat die niet meer geldig zijn. Dat antwoord is correct, behalve als de vragende instantie uit de zorgsector komt en het rijbewijs na 16 maart 2020 is verlopen. Wij kunnen de BvBSN op dit punt niet aanpassen, dus de zorgsector zal zelf maatregelen moeten treffen om in deze gevallen de identificatie correct af te handelen.
Klik hier voor het volledige bericht van de ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.